Mozart gibi çok erken yaşlarından itibaren beste yazmaya yönelmiş F. Mendelssohn,  Romantizm üslubunu gelenek ile harmanlama gayesini taşımış, müzik dışında resim, felsefe ve edebiyatla ilgilenmiş-üretimde Devamı…