Close

Program: Novus

Novus, lat.: yeni, olağandışı, alışılmadık

Düşünsel ve sanatsal anlamda, geleneksel akademinin duvarlarına dinamitler koyan 20. yy müziği, “devasa ve kusursuz” yığınla üretimden sonra, insanın vardığı kaostan beslenip yeni bir dil yaratma arayışıyla her türlü sınırı zorlamış, anlam ve biçemin her bestecide yeniden kurgulandığı bir "yeni formlar evrenine" dönüşmüştür. Novus; bu yeni müziğin altın çağına, piyano merkezli bir yolculuk yapıyor.

  • Pazar / 14.00
  • Hazırlayan: Başak İdil Özen

Bölümleri görmek için tıklayınız.


 

Benzer İçerikler

Bizi takip etmek de istersin belki. : )

Send this to a friend